Transactions
for block #385053
A total of 55 transactions found
Trans ID Block Timestamp Type From To Value Fee
108945188… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-LW82-7PGH-3LLG-CKTJC
Y&A RINGO
174.01 SIGNA
1.0 SIGNA
380240999… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-28GM-B5BL-6XYC-7EER7
Radubizburst
155.88 SIGNA
1.0 SIGNA
585101317… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-MNL9-ZV84-M43L-8YVAK
mitzockuku
174.68 SIGNA
1.0 SIGNA
915030772… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-JVY3-8ESR-ESR5-H8CBM
015
152.06 SIGNA
1.0 SIGNA
907555236… 385053
6 years, 10 months ago
Reward Recipient Assignment S-2T3Y-LGHS-4UDW-BE995
Ragnaroek4987
S-2T3Y-LGHS-4UDW-BE995
Ragnaroek4987
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
532765218… 385053
6 years, 10 months ago
Account Update S-QTNL-DT4J-DHAF-HK29T
NCEUR
Account Update 1.0 SIGNA
214878255… 385053
6 years, 10 months ago
Reward Recipient Assignment S-W9CD-4H7W-Q2FF-DJY9E
GoldenGoose
S-NSVP-PLHQ-FNQZ-8SCHX
Ninja Reloaded V3 pool account
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
125242629… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-8JZA-YVHZ-A7SP-FCVMN
Xemond
152.82 SIGNA
1.0 SIGNA
157693829… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-QJCA-DQ6A-LC3R-HWQTR
utlord
153.43999999 SIGNA
1.0 SIGNA
163592170… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-TYPX-ZYEX-3FSY-2D5DK
Dash Schneider
150.19 SIGNA
1.0 SIGNA
260121221… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-EBQP-2JGB-3BU3-9ER23
pm_b_miner_1
153.71 SIGNA
1.0 SIGNA
519226695… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-SNT4-9AAF-HCDM-94WND
Daimon RG
231.46 SIGNA
1.0 SIGNA
124002587… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-VYBJ-GYPV-JBS4-88XGE
megakos
152.47 SIGNA
1.0 SIGNA
131816067… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-9RC7-U4DE-8NYQ-6M8H4
Giovanny
150.98 SIGNA
1.0 SIGNA
170171177… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-XU7N-TW7R-FBL4-5F9LS
305.08 SIGNA
1.0 SIGNA
608321730… 385053
6 years, 10 months ago
Reward Recipient Assignment S-AJ25-X7Z3-N2KQ-CK3VN
ranso73
S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
105014523… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-FEES-N69H-EN7Z-A9MM5
198.27 SIGNA
1.0 SIGNA
684626499… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-GG4B-34Y9-ZXGV-FNTNJ
POOL.SIGNUMCOIN.ROᶜˡᵒᵘᵈᶠˡᵃʳᵉ …
S-PCNH-KYLM-Z58Y-45DHL
Sobibor
208.29 SIGNA
1.0 SIGNA
119454753… 385053
6 years, 10 months ago
Reward Recipient Assignment S-E654-AW6B-VLE3-GCGDX
fillerie
S-E654-AW6B-VLE3-GCGDX
fillerie
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
884499212… 385053
6 years, 10 months ago
Reward Recipient Assignment S-X2JQ-XJWN-PZ3R-BS7E3
Straya
S-X2JQ-XJWN-PZ3R-BS7E3
Straya
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
574301686… 385053
6 years, 10 months ago
Ordinary Payment S-NSVP-PLHQ-FNQZ-8SCHX
Ninja Reloaded V3 pool account
S-SHW3-KES4-VUDV-6NRKL
ɌustɃucket
506.2867942 SIGNA
1.0 SIGNA
977702149… 385053
6 years, 10 months ago
Arbitrary Message
Has Message
S-4L8L-EDZ8-ZZK3-AM93Q
S-G2TX-Y2U9-2GEY-4UXJA
1.0 SIGNA
106573426… 385053
6 years, 10 months ago
Arbitrary Message
Has Message
S-4L8L-EDZ8-ZZK3-AM93Q
S-UV54-BQQ5-VU4C-7CTUF
1.0 SIGNA
106717446… 385053
6 years, 10 months ago
Arbitrary Message
Has Message
S-4L8L-EDZ8-ZZK3-AM93Q
S-9NLN-5J8R-VYXD-CWEJM
1.0 SIGNA
109003984… 385053
6 years, 10 months ago
Arbitrary Message
Has Message
S-4L8L-EDZ8-ZZK3-AM93Q
S-AQY7-V6AP-H6SF-6F8SV
1.0 SIGNA